Underlag jämförelser

Underlag för beräkning av jämförelserna:
a) Äter man en svensk genomsnittskost i ett år så orsakar det utsläpp av c:a 1800 kg CO2 ekvivalenter. Ett års kost för en vegetarian ger c:a 1200 kg CO2 och för en vegan c:a 500 kg.

b) En genomsnittlig villa använder c:a 4000 kWh hushållsel (exklusive el som används för uppvärmning), vilket orsakar utsläpp av c:a 500 kg CO2.

c) En genomsnittlig svensk bilpendlare kör drygt 900 mil i arbets- och tjänsteresor, vilket orsakar c:a 1440 kg CO2 om milen körs med en medelstor dieselbil, vilket är den mest förekommande bilen på svenska vägar.

Källor finns i vår Metodrapport, kapitel 4.1.