Total klimatpåverkan 2050

För att vi svenskar ska bidra till de globala klimatmålen ska vi minska våra utsläpp av växthusgaser från dagens genomsnitt c:a 10 ton per person och år till under 2 ton år 2050. En genomsnittlig indier släpper ut c:a 1,7 ton per år och det är alltså den nivån vi i de rika länderna behöver närma oss. För att kunna klara det behöver i stort sett all framtida energi vara förnybar och alla transporter fossilfria. Annars blir det mycket svårt att nå målen. Utöver det behöver vi begränsa vår konsumtion rent generellt och förändra flygvanor, minska ner på rött kött och mejeriprodukter, samt förändra våra konsumtionsmönster från stor andel materiell konsumtion (prylar, möbler, kläder, med mera) till mer tjänster, kultur, restaurangbesök och annan immateriell konsumtion.

Läs mer om förändrade konsumtionsmönster för klimatomställning i rapporten Klimatomställning Göteborg 2.0.