Så har vi räknat - tåg

Beräkningen av klimatpåverkan för tåg oär inte exakt eftersom energiåtgång, beläggningsgrad och drivmedel varierar mellan olika tågalternativ. Exempelvis är många tåglinjer elektrifierade medan diesellok körs på vissa andra sträckor. Men det är också skillnad på om ett elektrifierat tåg körs i Sverige, Norge och Finland eller i Danmark eller i Europa. Detta beror på att utsläppen från el-produktionen skiljer sig mellan de nordiska länderna och andra delar av Europa.

Vi har räknat med att tågresande i de nordiska länderna utom Danmark orsakar 10 gram CO2 per personkilometer (Tåg Norden), tåg i Danmark i genomsnitt 58 g (där körs dieseltåg på många sträckor) och att ett genomsnittligt tåg i Europa orsakar 45 gram. För rena dieseltåg beräknas utsläppen vara 91 gram CO2 per personkilometer oavsett var de körs och för eltåg i Europa räknar vi med genomsnittligt utsläpp på 34 gram.

Tågresor som har avreseort eller destinationsort i Sverige, Norge eller Finland beräknas köras med "Tåg Norden", tåg från Danmark som "Tåg Danmark" och övriga delsträckor beräknas som standard som ett genomsnittligt europeiskt tåg - "Tåg Europa". En resa mellan en svensk ort och Köpenhamn beräknas alltså som "Tåg Norden", men fortsätter genom Danmark räknas "Tåg Danmark" och vidare ner i Europa räknas det med "Tåg Europa".

Vissa tågresor till kontinenten går via färjor. Utsläppen från färjeresor med tåg är inte inkluderade här utan det räknas som att det är tåg även på en sträcka som går med färja. Vill du räkna mer noga och lägga till en sträcka med färja kan du använda funktionen “Egen resväg”. Här kan du läsa om färjors klimatbelastning.

Läs mer i vår Metodrapport.