Så har vi räknat – medel hotell i landet

Klimatpåverkan från hotell i olika länder bygger främst på självrapporterad data från hotell genom “Hotel Carbon Measurement Initiative” (HCMI). Vi har inhämtat utsläppsdata från de länder som svenskar främst semestrar till, se tabell nedan. Skillnaderna mellan länder beror bland annat på hur mycket energi som används för uppvärmning och luftkonditionering samt vilka energislag som används för elproduktion. För nordiska hotell baseras siffrorna på en svensk kartläggning av hotellverksamhet som bygger på 41 svenska hotell. 

Du kan hämta HCMI:s metodrapport från ITP:s hemsida - International Tourism Partnership (scrolla till en bit ner på sidan).  

Det är viktigt att tänka på att dessa siffror är ett genomsnitt av de hotell som har rapporterat eller har kartlagts. För vissa länder är underlaget stort och för andra bygger siffran endast på ett fåtal hotell, så det bästa är att ta reda på klimatpåverkan för just det hotell du har tänkt bo på.

Kilo CO2 per gästnatt i vanliga destinationsländer.

Tabell

Läs mer i vår Metodrapport.

Hotell och andra boenden har möjlighet att få en egen stapel för boende i klimatkalkylatorn  med namn, värde för CO2 per gästnatt samt informationstext. Läs mer här.