Så har vi räknat - färja

Som med de andra färdmedlen kan utsläppen per person-km variera beroende på flera faktorer. En viktig faktor är hur snabb färjan är. Snabbfärjor (som t.ex. används för vissa turer till Gotland) är ca tre gånger så energiintensiva per person-km som långsamma färjor (t.ex. Finlandsfärjor) vilket resulterar i högre utsläpp än flyget (Åkerman et al., 2007). Dessa snabbfärjor står dock för en liten andel av resevolymen med färja. Vidare spelar det roll hur utsläppen allokeras mellan passagerare och godstransport.

Den genomsnittliga utsläppsfaktorn som används för resor med färja i denna kalkylator är 170 g CO2 per person-km och de avser normalfärjor (ej snabbfärjor). Denna siffra är hämtad från en studie av Jonas Åkerman (2012) som samlade in data från Silja Line och Viking Line om antal passagerare och koldioxidutsläpp per rutt för resor till Finland, då en stor del av färjetrafiken till och från Sverige består av resor till just Finland. Utsläppen översattes till energianvändning och allokerades sedan mellan passagerare och godstransporter baserat på utrymmet som tas upp på färjan. I linje med denna allokering fördelas 25% av energianvändningen på godsfordon och 75% till passagerarna. Detta resulterar i en genomsnittlig energianvändning på 0,68 kWh per person-km för färjetrafik till Finland. Andra färjelinjer från Sverige har en större andel godstransport, vilket leder till att en mindre andel av energiåtgången borde allokeras till passagerarna. Dessa linjer står dock för en mindre andel av resevolymen. En genomsnittsresa från Sverige bör därför ha en energianvändning som är något lägre än den uträknade för färjetrafiken till Finland.

Färjeresor med en kryssningshastighet på 20 knop antas därför i denna semesterkalkylator ha en energianvändning på 0,6 kWh per person-km och vi använder siffran 170 g CO2 per person-km för samtliga färjeresor. Snabbare färjor är som sagt mer energiintensiva, men utgör endast en liten del av resevolymen.

Vi har kontaktat flera svenska färjeföretag men har ännu inte fått tillgång till ytterligare siffror.

Läs mer i vår Metodrapport.