Så har vi räknat – cykel & gång

Ur klimatsynpunkt är de i stort sett enda tänkbara påverkansfaktorerna med vandrings- och cykelsemester att vi kanske behöver äta mer samt att vi kanske behöver köpa lite utrustning, men jämfört med andra sätt att förflytta sig medför det försumbara utsläpp. Tillverkningen av vandringskängor och cyklar är inte medräknade i den här kalkylatorn, men det är inte heller tillverkningen av tåg, bussar, bilar, färjor och flygplan när vi räknar på de andra transportslagen.

Läs mer i vår Metodrapport.