Så har vi räknat – buss

Beräkningen av klimatpåverkan för buss är inte exakt eftersom energiåtgång och bränsletyp varierar mellan olika bussalternativ. För långfärdsbussar räknar vi med utsläpp på 27 gram CO2 per personkilometer. Detta är en grov uppskattning som bygger på en dieselbuss med beläggningsgrad på 60 %. Om 100% biodiesel (HVO eller FAME) istället används antas utsläppen vara 14 gram CO2 per personkilometer.

Vissa busslinjer till kontinenten går via färjor. Utsläppen från färjeresor med buss är inte inkluderade här utan det räknas som att det är buss även på en sträcka som går med färja. Vill du räkna mer noga och lägga till en sträcka med färja kan du använda “Egen resväg”. Här kan du läsa mer om färjors klimatbelastning.

Läs mer i vår Metodrapport.