Så har vi räknat – boende med lägre klimatpåverkan

Boenden med lägre klimatpåverkan kan vara av flera olika typer, där de viktigaste aspekterna är hur mycket energi som går åt per gästnatt och vilken energi som köps in. Ett enklare boende som till exempel ett vandrarhem har ofta liten yta disponerad per gäst vilket minskar energianvändning, vilket i sin tur typiskt innebär att det blir låg klimatpåverkan per gästnatt. Men ett hotell som har arbetat med att minska sin energianvändning och klimatpåverkan, till exempel genom att installera energiåtervinning i ventilationssystemet och köpa biobaserad fjärrvärme och solel, kan också ha låg klimatpåverkan per gästnatt.

Utsläppen för boenden med lägre klimatpåverkan bygger på en studie från Schweiz som visade att vandrarhem i snitt hade 75 % lägre klimatpåverkan än hotell. Våra beräkningar bygger på antagandet att denna relation gäller i alla länder och att det är applicerbart på flera olika boendeformer. Tabellen nedan visar alltså utsläpp som är 75 % lägre än ett medelhotell i respektive land.

Kilo CO2 per gästnatt i vanliga destinationsländer.

Tabell

Läs mer i vår Metodrapport.

Hotell eller andra boenden har möjlighet att få en egen stapel med namn, värde för CO2 per gästnatt samt informationstext. Läs mer här.