Så har vi räknat - bil

I kalkylatorn kan man välja flera olika storlekar på bil och dessutom 8 olika bränslen. Som standardval har vi räknat med genomsnittsbilen som körs i Sverige och det är en mellanstor dieselbil och den ger utsläpp av 157 gram CO2 per fordonskilometer. Hur stora utsläppen per person blir beror ju på hur många som reser tillsammans i bilen, vilket man anger när man använder kalkylatorn. Så här ser ser beräkningsunderlaget för utsläpp per fordonskilometer ut för olika bränsle- och fordonstyper:

Tabell bil svenska 2.0

Utgångspunkten för beräkningarna har varit energiåtgången för mellanstora bilar. För stora bilar har vi gjort ett påslag med 34% och för små bilar ett avdrag med 24 %. Utsläppen för olika bränslen är de som gällde för de bränslen som användes i Sverige 2017, enligt Energimyndigheten. Utsläppsvärdena omfattar ett livscykelperspektiv, det vill säga även utsläpp från tillverkningen av bränslena ingår.

I vissa fall kombineras en bilresa med färja. Läs mer här om hur vi räknat när det gäller färjors klimatpåverkan.

Läs mer i vår Metodrapport.