Så har vi räknat

Alla beräkningar och allt sifferunderlag finns redovisat i vår Metodrapport

Jörgen Larsson, forskare vid Chalmers Tekniska Högskola, har varit huvudansvarig för allt sifferunderlag som används och metodrapporten. Arbetet har gjorts tillsammans med Anneli Kamb, forskningsassistent vid Göteborgs Universitet (tidigare på Cahlmers).

Följande personer har bidragit till underlag och beräkningar:
- Martin Jerksjö på IVL Svenska Miljöinstitutet har bidragit med underlag för uppgifter om bilutsläpp.
- Marcus Wendin på företaget Miljögiraff har arbetet med dataunderlaget för boendeberäkningarna.

Den digitala plattformen utvecklades under 2017-2018. Första versionen släpptes den 30 maj 2018 och version 2.0 den 21 maj 2019.