Medel hotell i landet

Klimatpåverkan kommer framför allt från den energi som går åt för att värma upp eller kyla lokalerna, samt från el till belysning, maskiner och tvätt. Hur stor klimatpåverkan blir per gästnatt (en övernattning för en person) varierar mycket från hotell till hotell. Det är lätt att tro att ett stort lyxigt hotell automatiskt har större klimatpåverkan per gästnatt och att ett enklare boende automatiskt har lägre klimatpåverkan, men så är inte nödvändigtvis fallet. Även om ett hotell har hög energianvändning per gästnatt, om de till exempel har ett spa, så beror klimatpåverkan på vilken typ av energi hotellet använder. Ett hotell som använder energi med högt fossilt innehåll får hög klimatpåverkan per gästnatt, men hotellet kan också ha låg klimatpåverkan om de till exempel värmer upp lokalerna med biobaserad fjärrvärme och producerar egen solel.

I länder med hög andel fossilfri energi, som i de nordiska länderna, medför boende generellt betydligt mindre klimatpåverkan än i länder där energin till stor del kommer från fossila källor. I Sverige ligger genomsnittet för hotell runt 6 kg CO2 per gästnatt, men många hotell jobbar hårt med att minska sina utsläpp och ligger långt under detta. I vissa länder kan siffran vara uppemot 30-40 kg.

Vet du hur stor klimatpåverkan ditt planerade boende har kan du istället fylla i specifika siffror i stapeln "Eget värde". Fråga annars gärna om de har en siffra för CO2 per gästnatt.

Hotell och andra boenden har möjlighet att få en egen stapel för boende i klimatkalkylatorn med namn, värde för CO2 per gästnatt samt informationstext. Läs mer här.