Läs mer-klimatnytta

Även om inköp av klimatnytta självklart är något bra så kan det inte kompensera för klimatskada. Med klimatskada menas konsekvenser av klimatutsläpp som inte kan neutraliseras i efterhand. Därför används här inte begreppet klimatkompensation, då det kan ge intrycket av att man inte orsakar någon klimatskada om man betalar för sina utsläpp.

Att köpa klimatnytta är ett komplement till arbetet med att minska den klimatskada som vår konsumtion orsakar. Ett sätt är att stödja projekt som syftar till att plantera träd och förändra jordbruksmetoder för att därigenom minska mängden växthusgaser i atmosfären. Ett annat sätt är att investera i klimatsmart teknik, till exempel solceller och vindkraftverk, för att minska användningen av fossil energi. De här båda sätten att köpa klimatnytta kan dessutom innebära sociala och ekonomiska fördelar för lokala samhällen i fattiga delar av världen. Ett tredje sätt är att köpa och skrota utsläppsrätter inom EUs handelssystem. Om systemet fungerar som det ska minskar då utsläppsutrymmet för de aktörer som omfattas av systemet.

När man köper klimatnytta betalar man för en nytta motsvarande en viss mängd utsläpp. Detta ska ses som en indikation eftersom osäkerheterna är stora och en del projekt inte går som det var tänkt. Det finns många olika organisationer och företag som säljer klimatnytta.

Det exempel vi räknat på handlar om att betala för installation av solceller som i någon mån ska motsvara de klimatutsläpp den klimatskada semestern orsakar. Kostnaden för detta är c:a 70 öre per kg CO2. De solceller som sätts upp ger klimatnytta genom att minska användningen av fossila bränslen under många år framöver. Läs mer här.
Det finns också flera andra seriösa alternativ. Ett är att betala för den extra kostnad som det skulle medföra om din flygsträcka skulle genomföras med 100 % biobränsle. Kostnaden är c:a 400 kr per flygtimme. Pengarna används inte till just din flygning utan till biobränsle i andra flygningar. Läs mer på Fly Green Fund. Exempel på andra företag som säljer klimatnytta är Tricorona och ZeroMission .