Issmältning i arktis

Isen i Arktis smälter snabbt på grund av pågående klimatförändring och hela Arktiska Oceanen riskerar att bli helt isfri under somrarna i framtiden. Forskare har presenterat analyser av hur koldioxidutsläpp påverkar issmältningen i den erkända vetenskapliga tidskriften Science. Analysen bygger på beräkningar av hur stor isen var i september varje år och hur stora de aggregerade koldioxidutsläppen var vid samma tidpunkt. På detta sätt kan man räkna fram att varje ton koldioxidutsläpp minskar arean av isen med 3 m2 (± 0,3 m2).

Källa:

D. Notz and J. Stroeve (2016) Observed Arctic sea-ice loss directly follows anthropogenic CO2 emission, Science Magazine.