Färja

Olika färjor släpper ut olika mycket CO2 och det vore önskvärt att kunna utgå från ett genomsnittligt utsläppsvärde för varje färjelinje. Vi har istället fått ta fram ett schablonvärde för utsläpp från färjetrafik på 170 g utsläpp av CO2 per personkilometer. En viktig faktor för utsläppen är hur snabb färjan är - en snabbfärja drar avsevärt mycket mer bränsle och genererar betydligt högre utsläpp än en långsam färja. Andra faktorer, som beräknad fördelning mellan frakt av gods och personer, beläggningsgrad, bränsletyp och bränsleåtgång påverkar mycket.

Användning av förnybara bränslen och framför allt drift med el eller vätgas/bränsleceller inom sjöfarten skulle reducera utsläppen avsevärt. I avvaktan på detta ger dessvärre färjetrafik väsentliga utsläpp.