Eget värde för hotell och andra boenden

Om du får uppgift om klimatpåverkan per gästnatt från ditt planerade boende är det utmärkt. Det visar att de tar klimatfrågan på allvar och har tagit reda på hur de bidrar. Det finns många olika sätt att räkna ut klimatpåverkan från en gästnatt och beroende på om man väljer att räkna med utsläppen från till exempel tvätt och mat så får man ganska olika resultat. Vad som ingår i beräkningarna för boende i denna kalkylator framgår i vår Metodrapport, sidan 19.

Hotell och andra boenden som vill bädda in denna kalkylator på sin hemsida kan lägga in egna värden för CO2 per gästnatt. Då kommer en stapel med ett eget värde och informationstext för exempelvis “Hotell Hotellet” upp då sökningar görs från deras hemsida. Information om hur värdet för CO2 per gästnatt då ska beräknas finns här .