Buss

Buss är i många fall ett bra alternativ ur klimatsynpunkt. Utsläppen från en bussresa beror till stor del på vilket drivmedel som används, men också på förbrukning och beläggningsgrad. Fråga gärna bussbolag vilket bränsle de använder så påverkar du. Du kan ändra bränsletyp i din beräkning ifall du vet att bussen körs på förnybart. Om den gör det blir utsläppen runt hälften jämfört med diesel.

I Skandinavien kör bland annat Swebus och Nettbuss linjetrafik. Flixbus kör både dag- och nattbussar från Sverige och till och mellan de flesta större städer i Europa.

Vissa busslinjer till kontinenten går via färjor. Utsläppen från färjeresor med buss är inte inkluderade här utan det räknas som att det är buss även på en sträcka som går med färja. Vill du räkna mer noga och lägga till en sträcka med färja kan du använda “Egen resväg”. Här kan du läsa om färjors klimatbelastning.