Boende med lägre klimatpåverkan

Klimatpåverkan från boende kommer framför allt från den energi som går åt för att värma upp eller kyla lokalerna, samt för el till belysning, maskiner och tvätt. Boendet står ofta för en relativt liten del av den totala klimatpåverkan från en semesterresa, men i länder med hög andel förnybar energi, som i de nordiska länderna, medför boende betydligt mycket mindre klimatpåverkan än i länder där energin till stor del kommer från fossila källor. I Sverige räknar vi med att boenden med lägre klimatpåverkan ligger runt 1,5 kg CO2 per gästnatt. Med gästnatt menas en övernattning för en person.